RESULTADOS ACADEMICOS

Secundaria:

MYP: nota media NEWTON: 4,3 (sobre 7)
Nota media MUNDIAL: 4,3 (sobre 7)
100 % de aprobados

Bachillerato:

Diploma

Nota media NEWTON: 34.38 (sobre 45)

Nota más alta NEWTON: 44 (sobre45)

Nota media MUNDIAL: 31.98 (sobre 45)

EVAU

Nota media NEWTON: 8.040 (sobre 10)

Nota más alta NEWTON: 9.760 (sobre 10)

Nota media: 7.294 (sobre 10)